Hoppa direkt till innehåll

Därför ska du välja stadsnätet

Vad är det för skillnad mellan stadsnätet och andra bredband?

Det är ditt stadsnät

Ett Stadsnät är ett lokalt, fiberoptiskt bredbandsnät för alla typer av digital kommunikation — till exempel internet, telefoni och tv, men också säkerhetstjänster, datatjänster och samhällstjänster. Både för privatpersoner och företag. Det byggs och drivs oftast av kommunägda bolag och är allas snabba nät med snabba utfarter till resten av världen. Varför ska du välja Stadsnätet framför andra bredbandslösningar, kanske du undrar. Det finns egentligen fyra tydliga svar på den frågan.

Framtidssäker prestanda!

De alternativa bredbandslösningarna utnyttjar i de flesta fall koppartrådsnät, oavsett om det är telenätet (ADSL) eller TV-nätet (koaxial). Även om man lyckats höja överföringskapaciteten via kopparnät på senare år, så kommer koppartråden inte att överleva framtidens krav. Stadsnätet byggs med fiberteknik. Kapaciteten i fibernäten erbjuder nästintill obegränsad prestanda. Stadsnätet levererar idag från 10 Mbit/s till 1 Gbit/s, men kommer i takt med ökade behov att byggas ut och ha möjlighet att erbjuda än snabbare bredband.

Kvalitetssäkrade tjänster

Om du använder en anslutning till Internet, telefoni och tv så kommer de att slåss om din erhållna bandbredd om du kör över kopparnät eller trådlöst. I Stadsnätet kan vi däremot kvalitetssäkra prestanda för de olika tjänsterna så att de inte stör varandra.

Alla älskar valfrihet

De flesta bredbandsoperatörer bestämmer vilka tjänster du ska ha tillgång till och du har ingen möjlighet att påverka eller byta leverantör. Du är i princip inlåst i operatörens nät. I det öppna Stadsnätet råder fri konkurrens mellan många tjänsteleverantörer och tjänster. Du kan välja och vraka som du vill. Är du inte nöjd kan du enkelt byta. Konkurrensen gör att kvaliteten höjs och priserna pressas. Dessutom kan mindre lokala leverantörer vara med och konkurrera på samma villkor som de stora. Och det är du som är kung i nätet.

Attraktivare region

Stadsnätets ambition är att knyta samman alla fastigheter i de orter vi finns i ett gemensamt snabbt nätverk för snabba IT-kommunikationer. Precis som man byggt elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp och vägnätet är stadsnätet en infrastruktur som alla får åka på. Det kommer att utveckla regionen och gynna både näringsliv, samhällsservice och individerna. Och från vårt lokala nätverk når vi snabbt ut i världen via olika Internetleverantörer. Tillsammans med andra öppna Stadsnät utgör vi en mycket viktig samhällsnyttig infrastruktur.